4.Bedrijfsarts:
een betekenisvolle job

Voorkomen is beter dan genezen

Volgens dokter Marie Grosjean, directeur voor medisch toezicht voor Wallonië bij Mensura, is een bedrijfsarts zoals een huisarts voor bedrijven. De arts kan namelijk oplossingen op maat bieden, rekening houdend met de realiteit en de geschiedenis van elk bedrijf, dit dankzij een langdurige relatie die gebouwd is op luisteren en vertrouwen. Deze aanpak, samen met de spectaculaire vooruitgang in digitalisering, zorgt ervoor dat Mensura een sleutelrol kan spelen in de menselijke ontwikkeling en de veerkracht van de bedrijven. Zo bevestigen ze elke dag opnieuw het gezegde: voorkomen is het beste medicijn.

Als arts en manager staat voor Marie Grosjean de mens centraal en heeft ze de missie een positieve betekenis te geven aan het beroep als bedrijfsarts. “Onze rol is enorm gegroeid. Onze expertise samen met de wettelijke verplichting, maakt van ons een belangrijke partner voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en de overkoepelende menselijke aspecten van een bedrijf.” Een rol die vandaag bij veel organisaties slechts geleidelijk aan wordt ingevuld. “Nog te vaak grijpt men pas in wanneer het te laat is, maar er komt verandering. We krijgen steeds vaker de vraag om verder te gaan dan het wettelijk kader, om als een echte partner oplossingen voor welzijn op de werkvloer te vinden en de implementatie ervan te ondersteunen.”

Cruciale partner

Voor Marie Grosjean gaat het hier over langdurige samenwerkingen. “Ons werk krijgt pas echt meerwaarde wanneer er een duurzame relatie ontstaat. Wanneer we de medewerkers kennen, hun moeilijkheden, de uitdagingen van de sector, maar ook de geschiedenis en de cultuur van het bedrijf. Zo hebben we altijd een volledig beeld van de situatie en kunnen we echte gezondheids- en veiligheidsexperts zijn voor de werknemers en ondernemers.” Al is het niet altijd evident om deze rol als coach op lange termijn uit te bouwen. “Bedrijven worden vaak gemobiliseerd door problemen die op korte termijn een oplossing vergen.” Al is en blijft een langdurige relatie de winnende keuze voor de bedrijven, dat merken ze telkens opnieuw.

Op maat gemaakt

“Onze diepgaande kennis van het bedrijf helpt ons om oplossingen te vinden op maat van de situatie. Het kan bijvoorbeeld dat de ideale oplossing erg verregaand is en bijgevolg niet praktisch haalbaar is, dan kijken we naar tussenliggende maatregelen zoals organisatorische aanpassingen, beschermende uitrusting, etc.” Marie Grosjean herinnert zich nog een mooi voorbeeld van preventie op maat van de sector. “Voor een hulpverleningszone besloten we om elk jaar een test te organiseren en de brandweerlieden te begeleiden om het team in vorm te houden. Dit in tegenstelling tot de wettelijke medische keuring en stresstest om de drie à vijf jaar. De extra kosten en lasten die het met zich meebracht, wogen niet op tegen het aantal arbeidsongeschiktheden die vermeden konden worden door het falen op de tests.”

Digitalisering

Digitalisering is een andere focus van de evolutie van Mensura. “Er vindt een revolutie plaats en de voordelen voor bedrijven en hun medewerkers zijn nu al voelbaar. Zo helpen specifieke platformen om onze interventies efficiënter te laten verlopen door rapporten of documenten in te kunnen dienen voor een consult. Ook op vlak van webinars en trainingen heeft Mensura indrukwekkende proactiviteit en creativiteit getoond tijdens de pandemie. Rond vaccinatie en eerste hulp ontstonden in recordtijd trainingen en video-adviezen en de feedback was ongelooflijk!” Maar digitalisering gaat nog veel verder. “De volgende stap is het beheer van onze klantgegevens en zelfs die van andere klantenbestanden in België en Europa. Door ze te groeperen en te analyseren, kunnen we risico’s en behoeften detecteren per branche en type bedrijven. Zo kunnen we anticiperen en voorstellen doen voor preventieve verbeteringen.”

Roepingen

Weinigen voelen zich binnen de geneeskunde geroepen om bedrijfsarts te worden. Als regiomanager en docent aan de UCL Universiteit, herkent Marie Grosjean deze problematiek. “Het beroep van bedrijfsarts blijft onbekend en onbemind. Dat is spijtig want arbeidsgeneeskunde is de enige vorm die zich actief bezighoudt met preventie, wat voor velen gezien wordt als de toekomst van de geneeskunde. Dat is het imago dat we beter moeten overbrengen op jonge geneeskundestudenten. Dat gezegd zijnde moeten we vooral ook het beroep zelf interessanter en nuttiger maken om roepingen aan te moedigen. Op mijn niveau streef ik ernaar om deze job elke dag spannender te maken. Ik neem het op in een aanzienlijk deel van mijn trainingen om individueel initiatief en autonomie te stimuleren.”

Er is steeds meer vraag om ook buiten het wettelijk kader van de arbeidsgeneeskunde een echte partner te worden die oplossingen vindt.
Marie Grosjean Regionale Manager Medisch Toezicht Wallonië
Volgende les Digitaler worden om
persoonlijker te zijn