Zo ziet de winst
van welzijn eruit

Een leven in balans, daar hoort een veilige, gezonde, stimulerende werkomgeving bij. Met de juiste keuzes geeft je werk je energie, in plaats van die te vragen. Wij helpen werkgevers om vitale werkplekken te scheppen. In omstandigheden waar hun werknemers blij van - of liever ‘in’ - worden. En aan die medewerkers bieden we instrumenten om daar aan mee te bouwen.

We vertrekken liefst vanuit het positieve. Ons eerste doel is mensen gezond houden. Daarom vergroten we wat goed is, en maken we werk van wat beter kan. Zodat het veel minder vaak misgaat.

Al hoort ook dat bij het leven. En bijgevolg bij het werk. Dus zijn we er net zo goed wanneer het fout loopt, niet met het vingertje maar met oplossingen en ondersteuning. Wie voorop wil lopen, geeft zelf het voorbeeld. Onze medewerkers weten waarover ze spreken, zijn gepassioneerd in hun vak en gedreven om een hele samenleving gezond te laten samenwerken. Daar heb je geen logge hiërarchie voor nodig: bij Mensura spreken we liever in voornamen dan in functietitels en beseffen we dat verschillen in smaken, kleuren en achtergronden ons als groep alleen maar rijker maken.

Wij worden gelukkig van bedrijven waar medewerkers zich goed voelen. Daarom meten we vooruitgang en delen we de inzichten. Onze wettelijke opdracht is slechts het beginpunt. We innoveren, inspireren en we bieden perspectief op nog betere werkomstandigheden voor morgen. Ons model is open voor samenwerking, en we nodigen de wereld uit om er gebruik van te maken. Als wegwijzer voor degelijke, duurzame oplossingen helpen we onze klanten en hun mensen vooruit.

Zo zorgen we voor een meetbare, positieve impact op het leven van mensen en organisaties. Die missie is groter dan onszelf, en de waarde van ons kennisleiderschap overstijgt onze eigen balans. Wij rekenen liever op die andere balans: de winst van welzijn op het werk is de marge waar we allemaal beter van worden.
Onze missie

Mensura zorgt voor een positieve en meetbare impact op het welzijn van mensen en organisaties.
Ons
toekomstbeeld

Welzijn op het werk gaat over de mens in zijn totale arbeidscontext: fitte, veerkrachtige medewerkers in veilige, stimulerende werkomgevingen helpen zichzelf, hun organisaties en de samenleving vooruit. Die positieve impact is meetbaar en aantoonbaar.
Ons
totaalaanbod
voor een
totaalaanpak

Als deskundige partner werken we aan het arbeidswelzijn van medewerkers in hun globale werkcontext. We bieden advies en diensten aan in drie domeinen:

  1. Gezonde medewerkers
    Fysiek en mentaal fitte medewerkers zijn energiek, duurzaam inzetbaar en verzekeren organisaties van een optimale productiviteit.
  2. Optimale werkomstandigheden
    Mensura pakt potentieel schadelijke invloeden op de werkvloer aan op het vlak van ergonomie, arbeidsveiligheid, milieu, en industriële hygiëne en toxicologie.
  3. Minimaal verzuim, maximale inzetbaarheid.
    Een positief, duurzaam verzuimbeleid vertrekt vanuit vertrouwen en dialoog. Door een cijfermatige analyse, een analyse van de oorzaken en een doelgerichte aanpak vermindert het verzuim en zijn mensen sneller weer inzetbaar.

Een geëngageerd expert in positieve impact
Door het arbeidswelzijn vanuit een wetenschappelijke onderbouw meetbaar te maken, bewijzen we de maatschappelijke winst ervan.

Een betrokken partner met een relevante totaaloplossing
We gaan voor de meest relevante oplossingen die ertoe doen. Vertrouw op ons voor een veilige, stimulerende werkomgeving met fitte, veerkrachtige mensen die maximaal inzetbaar zijn.

Een betrouwbare gids in welzijn op het werk
Vanuit een open samenwerkingsmodel begeleiden we onze klanten naar de meest gepaste, innovatieve oplossingen.
Ons proces

We versterken wat goed is en minimaliseren de pijnpunten. Dankzij de hulp van digitale technologie maken we dat proces performant en kunnen we beschikbare informatie inzichtelijk maken. Zo zetten we onze expertise in waar die echt het verschil maakt, met op maat ontworpen meerwaarde voor medewerker en organisatie.


proces


ANALYSE
informatie vertalen in inzicht
o.a. Medisch onderzoek – Check-up leefstijl – Risicoanalyse – SONAR-scan van psychosociaal welzijn - Data-analyse

ADVIES
concrete groeipaden voor bedrijf en medewerker
bijvoorbeeld advies in stress- & burnoutpreventie, richtlijnen voor beeldschermwerk, advies in risicobeheersing, plan voor positief verzuimbeleid...

IMPLEMENTATIE
toegepaste oplossingen voor duurzame impact
zowel eigen oplossingen als via gecertificeerde partners, zoals coaching van leidinggevenden, opzetten van re-integratietrajecten, digitale instrumenten voor verzuimmonitoring en attestbeheer…
Onze
medewerkers

zijn gedreven om organisaties en hun mensen te helpen. We spreken de taal van ondernemers en staan ten dienste van onze klanten. Voor hen zijn we een betrouwbare gids met een open geest: luisterend en leergierig. De passie voor ons vak vertrekt immers vanuit de wetenschap. Met oplossingsgerichte kennis, ondersteund door technologie, lopen we voorop voor meer welzijn op het werk.
In cijfers

Mensura in cijfers
meer dan 300.000 onderzoeken per jaar
260 medici en paramedici
+56.000 klanten
628 medewerkers
102 regionale centra

Certimed in cijfers
netwerk van 300 controleartsen
5000 klanten
170.000 controles per jaar
verwerking van 350.000 medische attesten per jaar