6.Samen op weg
in elk groeitraject

Mensura als open-source welzijnswegwijzer

Mensura gidst klanten naar de beste oplossing. En die kan van binnen of buiten Mensura komen. Met dat eindpunt in gedachten, bouwde Mensura een breed netwerk van partners. Dirk Oosterlinck, Business Development Director bij Mensura, legt uit hoe dit netwerk Mensura, partner en klant op weg helpt naar een 360° perspectief op welzijn. Tom Nijsmans, mede-oprichter van The Tipping Point, is één van de partners die hiervan kan getuigen. Ze vonden elkaar in dezelfde open visie op partnerships:

Tom Nijsmans

Tom Nijsmans

Managing Director bij The Tipping Point

“Als je snel wil gaan, ga dan alleen. Als je ver wil gaan, ga dan samen”. Met dit Afrikaanse gezegde in het achterhoofd, rekent Mensura op de juiste partners die de krachten bundelen voor hetzelfde doel. 25 partners maken vandaag deel uit van een open netwerk. Mensura wierf hiervoor zelfs een fulltime partnership manager aan. Dat partnership creëert een win-win: het geeft professionele partners een podium om hun expertise naar voren te schuiven. En het geeft Mensura de wendbaarheid om in te spelen op veranderende welzijnsvragen die haar klanten wakker houden. Beide partijen werken samen als een goed geoliede machine die de klant het beste van dienst wil zijn.

Dienstverlening die geen einde kent

Een eindpunt in dienstverlening kent het netwerk niet, een langetermijnplan wel: “Door ons aanbod continu te verbeteren en het daarnaast slim aan te vullen met wat partners te bieden hebben, helpen we klanten aan kwalitatieve oplossingen”, vertelt Dirk. De rol die Mensura inneemt, is eerder die van architect dan aannemer: “We helpen het plan vormen en verwijzen waar nodig naar de meest geschikte partij voor de uitvoering ervan”, verduidelijkt Dirk. Tom kan die aanpak alleen maar toejuichen. Hij gelooft erin dat samenwerken leidt tot betere resultaten waarbij ieder op zijn sterkte kan worden ingezet, met Mensura als gids in een 360° groeitraject.

Mensura en The Tipping Point

Eén van de partners die Mensura’s rol als wegwijzer kan bevestigen, is The Tipping Point. Dit opleidings- en adviesbureau helpt leidinggevenden en hun medewerkers om weerbaarder en wendbaarder te worden. Na het bijwonen van één van hun sessies, sloeg de vonk over: “We hebben een erg gelijklopend DNA en zitten beiden niet graag stil.” Het afgelopen jaar was daar een sprekend bewijs van, volgens Tom. Maar ook de dagelijkse samenwerking ervaart hij als erg positief: “We behandelen elkaar als gewone mensen, het liefst op een no-nonse manier. Afspraken worden snel omgezet in daden”, legt Tom uit. En dat moet kunnen om kwalitatief werk te leveren. Samen realiseerden ze ondertussen zo’n 50 projecten, voor een dertigtal tevreden klanten. Ook vriendendiensten behoren daaronder: “Onlangs zochten we een nieuwe collega bij Mensura als verantwoordelijke voor interne opleidingen. The Tipping Point hielp ons aan de juiste persoon, wat aantoont dat onze samenwerking verder gaat dan wat er in een contract geschreven staat”, vertelt Dirk.

We zijn één van de puzzelstukjes die het plaatje compleet maken.
Tom Nijsmans Managing Director bij The Tipping Point

Open blik op partnerships

Een familiebedrijf is geen uitzondering in Mensura’s partnernetwerk, vermeldt Dirk: “We maken geen onderscheid in grootte, wel in kwaliteit. Elke partner die deel uitmaakt van ons huidige netwerk, werd eerst grondig getest. Dat doen we allereerst bij onszelf of door ondervinding van onze klanten”, legt hij uit. Tom kan dit beamen: “Bij de start van onze samenwerking volgde Mensura één van onze trajecten en vroeg het ons om haar medewerkers op te leiden. Dat toont dat er sprake is van gelijkaardige waarden en een wederzijds vertrouwen.” Elke partner binnen Mensura’s netwerk is bovendien klantgericht, datagedreven en wetenschappelijk onderbouwd. Maar vooral: een krak in zijn vak.

The Tipping Point is daar een goed voorbeeld van, verduidelijkt Tom: “Samen met mijn zus richtten we 6 jaar geleden The Tipping Point op, met Learning & Development als rode draad. Zij doet dat vanuit haar achtergrond in de neurowetenschappen, waaruit we een eigen methodologie ontwikkelden. Ik met mijn 20 jaar ondervinding in de hr-wereld. Samen vormen we een sterk team dat het gat wil verkleinen tussen werkkrachten met de juiste soft skills en zij die daar (nog) niet over beschikken.”

Dirk merkt ook op dat een partnership vooral open en eerlijk moet verlopen, waar nieuwe partners die aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoen vrij kunnen toetreden. Zijn toekomstdroom voor Mensura’s partnermodel is dat partners oplossingen zullen ontwikkelen die naadloos met de Mensura-tools integreren. Partners kunnen elkaar zo ook onderling versterken: “Als partners elkaar stimuleren en samen nieuwe projecten ondernemen, kunnen we alleen maar trots zijn op de meerwaarde die we creëren.” Ook klanten behoren hieronder: “De match tussen klant en partner moet er zijn. Mensura kan helpen om die link te leggen, maar klanten kunnen evenzeer zelf een voorkeurspartner naar voren schuiven. Door op die open manier samen te werken met klanten en partners, werken we aan een beter welzijn voor iedereen.”

Mensura zoekt de juiste match tussen partner en klant.
Dirk Oosterlinck Business Development Director bij Mensura
Volgende les Van preventie naar
visie