7.Investeren in de mens,
vandaag en morgen

Van preventie naar visie

De fabriek van L’Oréal in Libramont, opgericht in 1975, is een voorbeeld voor anderen op vlak van technologische innovatie, respect voor het milieu en de bevordering van welzijn op het werk. Directeur Laurent Mercenier vertelt ons over zijn fabriek en zijn filosofie: “De weg naar welzijn op het werk eindigt nooit, omdat we onszelf constant in vraag moeten blijven stellen.” Het partnerschap met Mensura sluit zich perfect aan bij deze dynamische visie op modern ondernemen.

De fabriek in Libramont voorziet heel Europa van haarverzorgings - en kleurproducten en na meer dan 45 jaar is er een cultuur van innovatie ontstaan, op vlak van productiemethoden én management. “We hebben op verschillende vlakken een pioniersrol”, legt Laurent Mercenier uit, “We investeren in innovatieve technologieën zoals 3D-printen, robotica en cobotica (een nauwe samenwerking tussen mens en machine) om de beste kwaliteit te bieden aan onze klanten, maar ook om onze processen te optimaliseren en te beveiligen. Ook op vlak van milieu is onze fabriek een koploper. We zijn volledig CO2-neutraal en een ‘waterloop factory’ wat betekent dat water, bedoeld voor industriële doeleinden, gerecycleerd en gefilterd wordt in een gesloten kring.”

De drie pijlers van welzijn op het werk

Een fabriek die zich richt op innovatie en uitmuntendheid denkt natuurlijk ook na over zijn organisatie op vlak van werk en welzijn. “Mijn visie kan in één zin worden samengevat: Je gaat niet werken om jezelf te blesseren. Deze visie steunt op drie pijlers: veiligheid, ergonomie en voldoening. Veiligheid is daarin de topprioriteit. We moeten koste wat het kost vermijden dat werknemers zich verwonden. Vervolgens is er ergonomie om te voorkomen dat er doorheen de tijd blessures ontstaan. Hiervoor zetten we in op een goede houding, maar ook op de organisatie van het werk. Cobotica helpt hierbij door de operators zich te laten concentreren op meer ergonomische taken met een hoge toegevoegde waarde. Het systeem staat nog maar in zijn kinderschoenen, maar opent veel mogelijkheden. Als derde, en tot slot, willen we dat men de fabriek ziet als een plek waar men zich kan ontwikkelen. We moedigen verschuivingen binnen het bedrijf aan en ontwikkelen participatieve managementtools. Ook de sfeer binnen de fabriek is belangrijk. Daarvoor organiseren we jaarlijkse evenementen, maar creëren we ook dagdagelijks een aangename werkomgeving. Voor de recente bouw van een nieuwe administratieve blok, kozen we bijvoorbeeld voor modulaire open ruimtes. Zo verlagen we hiërarchische barrières en neemt de gezelligheid tussen collega’s toe.”

Een hele weg

Dergelijke visie op welzijn komt niet van de ene op de andere dag. Laurent Mercenier illustreert het met een weg die afgelegd moet worden. “Het is net als klimaatverandering, iedereen weet dat er veel werk aan de winkel is en dat het altijd beter kan. De weg naar optimaal welzijn op het werk eindigt nooit, want we moeten onszelf altijd opnieuw in vraag stellen en weer verder gaan.” Maar gezonde werknemers in een stimulerende en veilige omgeving is niet alleen een na te streven ideaal of een wettelijke verplichting, het heeft ook een competitief voordeel. “Laat ons eerlijk zijn, ziekteverzuim is een reëel probleem dat ons verplicht onszelf in vraag te stellen. Om aandoeningen aan het bewegingsapparaat en algemene vermoeidheid bij oudere medewerkers te voorkomen, moeten we preventie centraal stellen.” Een bedrijf dat zich inzet voor het welzijn van zijn medewerkers, is ook aantrekkelijker voor jonge werknemers. “De jongere generatie is steeds meer op zoek naar waarde. Wanneer het gaat over duurzame ontwikkeling verwachten ze sterke signalen en concrete acties die een oprecht engagement aantonen. Dit geldt ook voor de werkomgeving en de aanpak vanuit het management.”

Het Zwitsers zakmes

Mensura is een geëngageerde partner voor deze filosofie, die erin bestaat te investeren in de mens en de toekomst en deelt de waarden van de ondernemer. “Wanneer ik aan Mensura denk, zie ik een Zwitsers zakmes voor me”, lacht Laurent Mercenier, “Wat het probleem ook is, ze hebben steeds een oplossing klaar en je wordt zonder twijfel doorverwezen naar de juiste persoon, ongeacht of het gaat over arbeidsgeneeskunde, coaching of psychologische ondersteuning. Dat is de grote kracht van Mensura, die we tijdens de crisis nog sterker hebben gevoeld. Ik waardeer ook hun nabijheid en hun kennis van ons bedrijf. Zo krijgen we altijd een antwoord dat relevant is voor onze situatie.”

De “VUCA”-wereld

“Sinds de recente crisis leven we in een een VUCA- wereld (volatile, uncertain, complex, ambiguous) waar de waarheid van gisteren niet dezelfde is als die van vandaag. In dergelijke context is het cruciaal om betrouwbare partners te hebben die een referentie zijn binnen hun vakgebied. De inspanningen die Mensura heeft gedaan voor digitalisering zijn dan ook belangrijk voor ons om vragen te kunnen stellen, te innoveren en te evolueren. Mensura motiveert ons om de dingen anders en efficiënter te doen om zo waarde toe te voegen aan het bedrijf.” Een modelsamenwerking voor een modelfabriek.

Ik waardeer de nabijheid van Mensura en hun kennis van ons bedrijf. Zo krijgen we altijd een antwoord dat relevant is voor onze situatie.
Laurent Mercenier Directeur fabriek van L’Oréal
Volgende les Een verwittigde samenleving
is er twee waard