1.Het jaar van
de waarheid

Van ‘moeten’ naar ‘willen’

Gretel Schrijvers, algemeen directeur en voorzitter van het directiecomité van de groep Mensura, zag in 2020 een belangrijke shift in bewustwording omtrent het belang van externe diensten. Ze pleit al langer voor meer aandacht én slagkracht voor de preventieve sector. Inzetten op de veiligheid en gezondheid van medewerkers levert een merkbare meerwaarde op voor organisaties en samenleving. Mensura neemt daarom het voortouw in het verbeteren van het welzijn op het werk. Gretel vertelt over de lange weg die de organisatie daarin heeft afgelegd. En over hoe die inspanningen het voorbije jaar zichtbaar werden voor iedereen:

“In een periode van lockdowns en beperkingen, heeft Mensura nog nooit zoveel kilometers gemaakt. Allereerst letterlijk: we zijn met zijn allen beginnen stappen in ons vitaliteitsprogramma. Samen verzamelden we al meer dan 1 miljoen stappen. Maar ik bedoel het vooral figuurlijk. Het voorbije jaar hebben we enorm veel werk verzet, we hebben gezien waar we als organisatie toe in staat zijn. Ik herinner me dat ik tijdens de wintervakantie een mailtje stuurde om een intern corona-overleg in te plannen, op het moment dat het virus nog ergens ver weg in China zat. Een paar weken later kwam de stoom uit onze oren. De impact van de maatregelen voor onze klanten was enorm - organiseren op thuiswerk, hygiëne, ontsmetting en afstandsmaatregelen verzekeren, het psychisch welzijn van medewerkers…

Alle ogen waren gericht op de externe diensten. En Mensura stond er. We hebben bewezen dat we goed georganiseerd zijn en dit soort crisissen het hoofd kunnen bieden, voor onszelf, onze klanten en de samenleving. We waren zelfs sneller dan de overheid klaar met praktische gidsen en risicoanalyses om organisaties veilig herop te starten. Onze medewerkers stonden paraat om de talloze vragen van klanten te beantwoorden. En waar elders handen te kort kwamen, staken we ze zelf uit de mouwen. Zo sprongen we bij in het afnemen van testen in de woonzorgcentra, creëerden we capaciteit om de kwaliteit van mondmaskers te verifiëren en gingen we vaccineren in de zorgsector. Ook nu nog helpt Mensura in de contact tracing op de werkvloer en werken we mee aan diverse wetenschappelijke studies. Kortom, we hebben onze relevantie kunnen bewijzen. Laat dat net het doel van onze koerswijziging zijn.”

Van kost naar investering

Die koerswijziging is er niet voor niets gekomen. Na een grondige studie in 2016 kwam het besef dat de externe dienst voor veel bedrijven als een noodzakelijk kwaad werd gezien.

“De spiegel die ons toen werd voorgehouden was geen fraai beeld. Mensen zagen ons als een verplicht nummer, het medisch toezicht waar je ‘in het potje gaat plassen’. We maakten toen de moedige maar moeilijke keuze ons roer om te gooien. Mensura moet en zal waardevol zijn voor onze klanten, hun mensen en de hele samenleving. Door arbeidswelzijn vanuit een totaalbeeld te benaderen, kunnen we organisaties helpen groeien. Inzetten op veerkrachtige, fitte, gelukkige medewerkers komt ook het bedrijf ten goede. Wij helpen organisaties om dat deskundig en wetenschappelijk onderbouwd te doen. Wij zijn geen kost voor bedrijven, onze oplossingen leveren meerwaarde. Werknemers blijven gemotiveerd, vallen minder snel uit en zijn weer sneller inzetbaar. De positieve impact daarvan is onweerlegbaar aantoonbaar in de bedrijfsresultaten van onze klanten.

Dit jaar hebben we meer dan ooit de bevestiging gekregen dat onze keuzes hun vruchten afwerpen. Het is geen toeval dat we de overheid in snelheid voorbij staken. Wij staan immers dicht bij de ondernemingen en kennen hun specifieke uitdagingen. We zijn wendbaar en creatief en kunnen zo gepast antwoorden op noden van bedrijven. We spreken hun taal.”

Eerst voorkomen, dan genezen

De curatieve sector krijgt vandaag meer dan terecht de middelen en aandacht die nodig zijn om de dienstverlening te kunnen verbeteren. Maar stroomopwaarts ligt een nog veel grotere en erg duurzame winst voor de gezondheidszorg. Door potentiële oorzaken te herkennen en ze gepast aan te pakken, kunnen we veel ziektegevallen voorkomen.

“Laat ons beginnen met het mentale welzijn van medewerkers: bij meer dan 36% van de langdurig zieken gaat het om psychosociale gezondheidsproblemen als depressie en burn-out. Heel wat van die gevallen kunnen voorkomen worden. Bijvoorbeeld door leidinggevenden te leren vroege signalen te herkennen, hen gesprekstechnieken aan te reiken en hen de weg naar professionele, psychologische hulp te tonen. Ook betere werkomgevingen kunnen heel wat problemen verhinderen. Technologische innovatie is daarvoor een belangrijk instrument. Slimme datacaptatie kan ons bijvoorbeeld helpen om patronen te herkennen bij veelvoorkomende gezondheidsklachten in bedrijven, waardoor we sneller en gerichter kunnen ingrijpen. De digitale technologie helpt ons eveneens een efficiëntieslag maken. 97% van de mensen op de werkvloer zijn gezond. Heeft het echt zin om die jaarlijks te onderzoeken? Wanneer we routinetaken automatiseren en delegeren, kunnen we de expertise van onze zo al schaarse arbeidsartsen inzetten waar ze echt nodig is.

Bovendien is de manier waarop we in ons land naar verzuim kijken aan een update toe. Er zijn positieve hefbomen om verzuim te verhinderen en mensen weer sneller inzetbaar te krijgen. Een constructieve dialoog is daar alvast een goed hulpmiddel voor, zowel preventief als wanneer het probleem zich stelt. Het is een foute assumptie dat mensen die uitvallen, totaal niet inzetbaar zijn. Wie een gebroken been heeft, kan - én wil, zo leren we uit onderzoek - gerust werken met zijn hoofd en handen. Wij helpen onze klanten en hun medewerkers in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Vervolgens reiken we de behandelende collega’s uit de curatieve sector oplossingen aan. Want de grootste winst ligt allicht in een betere afstemming tussen de curatieve en preventieve sector. Ik droom er van te evolueren naar een geïntegreerd digitaal medisch dossier dat de werknemer / patiënt als één persoon beschouwt. Door de communicatie te verbeteren tussen artsen uit de preventieve en de curatieve sector kan je zelfs dubbele onderzoeken vermijden en bijgevolg de kost van gezondheidszorg verminderen.”

De wet voorbij

Corona versnelt heel wat tendensen, zo komt ook het wetgevende kader vandaag in beweging. Welzijn op het werk staat sinds kort overal hoog op de agenda en Mensura heeft een prominente stem in het debat. De map met persknipsels van het voorbije jaar puilt uit.

“Doordat Mensura meer doet dan louter wat van ons verwacht wordt, krijgen we meer en meer de erkenning in ons leiderschap van klanten, van partners, van de sector en van de overheid. Als er één ding goed is aan deze crisis, is dat onze collega’s uit de curatieve sector en de overheden beseffen wat onze slagkracht is. Een goed voorbeeld is dat er voor het eerst sinds lang opnieuw een dialoog is met het Riziv, de ziekenfondsen en de huisartsenorganisatie over hoe we informatie kunnen uitwisselen.

We krijgen vandaag de ruimte om te bewijzen wat de waarde van een externe dienst is. Kijk maar naar onze consultaties via telefoon en videocall: eigenlijk lopen we daar voor op de wetgeving. De geesten rijpen om deze aanpak te verankeren in de dagelijkse praktijk. Het verschil in regelgeving in Vlaanderen, Brussel en Wallonië zorgt voor heel wat complexiteit op het terrein. Daarom zitten we mee aan tafel bij diverse werkgroepen en task forces van de regeringen in dit land voor een meer geïntegreerd beleid.”

De mens in Mensura

De regionale verschillen in België zijn Mensura immers niet vreemd. De organisatie heeft zich er op georganiseerd. Gretel ziet dat als een sterkte. Als Limburgse die verhuisde naar de provincie Luxemburg ervaart ze die verschillen dagelijks :

“Het regionale karakter van onze organisatie weerspiegelt de context van ons land. Wij omarmen dat lokale. Doordat we onze aanpak regionaal afstemmen zijn we lokaal impactvoller en tegelijk succesvoller als groep. We erkennen dat mensen individueel anders zijn met elk hun eigen achtergrond en passies. We zijn een organisatie van voornamen, geen hiërarchische tempel. Ik spreek bijvoorbeeld elke nieuwe medewerker. Het eerste wat ik hen mee geef als tip is ‘hou nooit je mond.’ Want Mensura is een bedrijf waar mensen hun ideeën kunnen ontplooien. Wie ergens in gelooft, kan het bij Mensura realiseren. Mensen komen hier namelijk ondernemen voor onze klanten en voor henzelf. Alles wat we uitrollen voor die klanten implementeren we eerst voor onze eigen mensen. Wie voorop wil lopen moet immers het voorbeeld geven.

Wat welzijn op het werk morgen kan betekenen, bewijzen wij dus vandaag al. We bevinden ons daarmee op het snijvlak van gezondheid, wetenschap, samenleving en bedrijfswereld. Een verantwoordelijke rol die we met leiderschap opnemen. Onze wettelijke opdracht is de reden waarom Mensura ontstond. Zorgen dat mensen gezond, veilig en goed kunnen werken en zo hun organisaties helpen groeien, dat is de reden waarom we bestaan.”

De positieve impact van arbeidswelzijn zie je in het bedrijfsresultaat van onze klanten.
Gretel Schrijvers Voorzitter directiecomité groep Mensura
Volgende les Van controleren tot
coördineren